Vi har en mycket modern installationshall där vi dagligen arbetar med yrkesfordon av olika slag. Lastbilar, skogsmaskiner, bilar, bussar är fordon som rullar in vår hall. Då sker oftast montering eller service av komradio, datorer, körjournal, kamera och navigationssystem. Arbeten med nybyggnation och service till taxi och räddningstjänst ställer stora krav på specialkompetens och kontinuerlig utbildning hos vår personal.