Vi är en oberoende återförsäljare av mobilabonnemang från Telia, Telenor, Tele2 och Telavox (riktar sig primärt mot växelfunktion). Ni väljer det som passar er bäst. Aktuella kampanjer från de olika operatörerna finns alltid på vår hemsida.

Vi erbjuder er alltid den bästa lösningen utifrån ert företags behov. Som oberoende rådgivare kan vi föreslå er vilken operatör som passar bäst, sett till ert behov. Vi är nyfikna på hur ni arbetar och hur vi kan hjälpa och underlätta för er. Ni är de som bäst kan er verksamhet och med vår kompetens och vårt utbud så säkerställer vi tillsammans ett bra val.