Att erhålla en bra inomhustäckning blir mer och mer efterfrågat. Det finns naturligtvis fler anledningar till detta som exempelvis att byggtekniken förändras, krav på högre hastigheter men framför allt så ersätts de gamla telefonväxlarna med mobilväxlar. Det innebär att det krävs full mobiltäckning hos allt fler företag. Vi har lång erfarenhet av detta och anlitas både av privata aktörer och offentliga verksamheter.