I vår butik har vi de mobiler som är mest populära och efterfrågas av våra kunder. Det finns möjlighet att känna på mobilerna  vid våra demobord och om det är någon modell som saknas så har vi det hemma på mindre än 24 timmar. Vi har även bärbara datorer från Inrego till mycket förmånliga priser.